Prof. dr hab. Arkadiusz Ptak

Członek Rady CNBM
Stopień naukowy: 
Dyrektor Instytutu Fizyki Politechniki Poznańskiej
- Kierownik Zakładu Fizyki Obliczeniowej i Nanomechaniki, Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska
Członek Senatu Politechniki Poznańskiej
- Przewodniczący Komisji Senackiej ds. Budżetu i Finansów Politechniki Poznańskiej
+48 61 665 3233
arkadiusz.ptak@put.poznan.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Mechanika pojedynczych molekuł (metody eksperymentalne oraz symulacje komputerowe),
  • Oddziaływania receptor-ligand (metody eksperymentalne oraz symulacje komputerowe),
  • Nanotribologia (metody eksperymentalne oraz symulacje komputerowe).
Wybrane publikacje: 
  • J. Dąbrowski, W. Nowak, A. Ptak, How strong are hydrogen bonds in the peptide model? Phys. Chem. Chem. Phys. 22, 1392-1399, 2020;
  • K. Herman, M. Weiss, M. Lekka, A. Ptak, How complex is the concanavalin A–carboxypeptidase Y interaction? ACS Chemical Biology 14, 1611-1618, 2019;
  • K. Herman, M. Lekka, A. Ptak, Unbinding Kinetics of Syndecans by Single-Molecule Force Spectroscopy, The Journal of Physical Chemistry Letters 9, 1509−1515, 2018;
  • H. Gojzewski, M. Kappl, A. Ptak, Effect of the Chain Length and Temperature on the Adhesive Properties of Alkanethiol Self-Assembled Monolayers, Langmuir 33, 11862−11868, 2017;
  • H. Gojzewski, M. Kappl, H.-J. Butt, A. Ptak, Influence of Temperature on the Nanoadhesion of a Methyl-Terminated Thiol Monolayer: A New Insight with High-Rate Dynamic Force Spectroscopy, Langmuir 32, 4500−4508, 2016.

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.