Prof. dr hab. Antoni Wójcik

Członek Rady CNBM
Dziekan Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Członek Komisji Rektorskiej ds. Kadr i Finansów
+48 61 829 5150
antwoj@amu.edu.pl

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.