dr Małgorzata Geszke-Moritz

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Farmaceutycznych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2011
Zainteresowania naukowe: 
  • Synteza i modyfikacja kropek kwantowych i ich wykorzystanie we fluorescencyjnym obrazowaniu komórkowym
Wybrane publikacje: 
  • M. Geszke-Moritz, M. Moritz, Quantum dots as versatile probes in medical sciences: Synthesis, modification and properties, Materials Science and Engineering: C 2013, 33, 1008-1021.

Publikacje

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.