dr Justyna Kowalczyk

Stopień naukowy: 
Doktor nauk biologicznych, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauki, Warszawa, 2017
justynakowalczyk.jk@gmail.com
Zainteresowania naukowe: 
  • Naprawa DNA
  • Elongacja transkrypcji
Wybrane publikacje: 
  • J. Kowalczyk, M. Palusińska, A. Wroblewska-Swiniarska, Z. Pietras, L. Szewc, J. Dolata, A. Jarmołowski, S. Swiezewski, Alternative Polyadenylation of the Sense Transcript Controls Antisense Transcription of DELAY OF GERMINATION 1 in Arabidopsis, Mol Plant. 2017 Oct 9;10(10):1349-1352
  • S. P. Sacharowski, D. M. Gratkowska, E. A. Sarnowska, P. Kondrak, I. Jancewicz, A. Porri, E.Bucior, A. T. Rolicka, R. Franzen, J. Kowalczyk, K. Pawlikowska, B. Huettel, S.Torti, E. Schmelzer, G. Coupland, A. Jerzmanowski, C. Koncz, T. J. Sarnowski, SWP73 Subunits of Arabidopsis SWI/SNF Chromatin Remodeling Complexes Play Distinct Roles in Leaf and Flower Development, Plant Cell 2015 Jul;27(7):1889-906

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.