dr Adam Krysztofik

Stopień naukowy: 
Magister Fizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
adam.krysztofik@ifmpan.poznan.pl
Promotor: prof. dr hab. Janusz Dubowik
Zakład: Zakład Cienkich Warstw, Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Zainteresowania naukowe: 
  • Cienkie warstwy magnetyczne o niskim tłumieniu Gilberta
  • Propagacja i sterowanie falami spinowymi
  • Osadzanie warstw metodą ablacji laserowej

Publikacje

High-temperature Magnetodielectric Bi(Fe0.5Mn0.5)O3 Thin Films with Checkerboard-Ordered Oxygen Vacancies and Low Magnetic Damping

Phys. Rev. Applied, 2018, 10, 054072
L. E. Coy, I. Fina, K. Załęski, A. Krysztofik, L. Yate, L. Rodriguez, P. Graczyk, H. Głowiński, C. Ferrater, J. Dubowik, M. Varela

Ultra-low damping in lift-off structured yttrium iron garnet thin films

Applied Physics Letters 111, 2017, 192404
A. Krysztofik, L. E. Coy, P. Kuświk, K. Załęski, H. Głowiński, J. Dubowik

Characterization of spin wave propagation in (1 1 1) YIG thin films with large anisotropy

Journal of Physics D: Applied Physics, 2017, 50 (23), 235004
A. Krysztofik, H. Głowiński, P. Kuświk, S. Ziętek, J. N. Rychły, L. E. Coy, S. Jurga, T. W. Stobiecki , J. Dubowik

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2023 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.