Oferta stypendium naukowego dla doktoranta w programie OPUS 12 NCN

21.05.2018
Doktorant będzie zaangażowany w badania właściwości biologicznych, w tym analizę cytotoksyczności oraz wpływ na morfologię komórek i bioobrazowanie za pomocą mikroskopii konfokalnej.

Tytuł projektu: Samoorganizujące się nanocząstki magnetyt/srebro: potencjał biomedyczny i analiza mikrostruktury.

Celem projektu jest przygotowanie teranostycznej nanoplatformy, bazującej na samoorganizującym się nanokompozycie (MAg) zbudowanym z nanocząstek magnetytu (Fe3O4) oraz srebra (Ag), jego szczegółowa charakterystyka fizyko-chemiczna, zastosowanie w badaniach biologicznych oraz analiza mikrostruktury. Kompozyt wytworzony zostanie za pomocą jednoetapowej syntezy z zastosowaniem  tzw. zielonej chemii. Nasz projekt skupia się głównie wokół badań dwóch podstawowych aspektów dotyczących samoorganizujących się wielofunkcyjnych nanokompozytów: ich potencjału biomedycznego oraz mikrostruktury tworzonych przez nie żeli.

Więcej szczegółów w pliku poniżej:
 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.