Oferta stypendium magisterskiego w programie First TEAM dla studenta

01.06.2018
Oferta stypendium magisterskiego w projekcie "Multifunctional ultrathin Fe(x)O(y), Fe(x)S(y) and Fe(x)N(y) films with unique electronic, catalytic and magnetic properties". Projekt jest realizowany w ramach programu First TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Celem projektu jest wytworzenie i zbadanie właściwości fizyko-chemicznych ultracienkich (1-2 warstwy atomowe) warstw tlenków, siarczków i azotków żelaza na podłożach monokrystalicznych. Tlenki, siarczki i azotki metali wykazują unikatowe właściwości elektronowe, katalityczne i magnetyczne, które mogą znaleźć potencjalne zastosowania w wielu gałęziach przemysłu. Badania naukowe w ramach projektu są realizowane z użyciem ultra-wysokopróżniowych (UHV) metod badawczych, takich jak skaningowa mikroskopia tunelowa (STM), dyfrakcja elektronów niskiej energii (LEED) czy spektroskopia fotoelektronów rentgenowskich (XPS), a także z wykorzystaniem metod chromatograficznych i magnetometrycznych. Dodatkowo część badań jest realizowana we współpracy z grupami badawczymi z Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft w Berlinie (Niemcy), Università degli studi di Genova (Włochy) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 27.06.2018 r.

Szczegóły ogłoszenia:

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/311036

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.