Prof. dr hab. Tomasz Gośliński

Członek Rady CNBM i Rady Naukowej
Stopień naukowy: 
Doktor Habilitowany Nauk Farmaceutycznych
Kierownik Katedry i Zakładu Technologii Chemicznej Środków Leczniczych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej
+48 61 854 66 31
tomasz.goslinski@ump.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
 • Chemia nukleozydów
 •  Synteza i charakterystyka fizykochemiczna oraz ocena aktywności biologicznej związków makrocyklicznych, w szczególności porfirazyn i ftalocyjanin
 • Otrzymywanie i charakterystyka fizykochemiczna nanocząstek, w szczególności dendrymerów, liposomów i modyfikowanego tlenku tytanu(IV), o potencjalnych zastosowaniach w medycynie i farmacji
 • Synteza, charakterystyka i właściwości biologiczne związków polifenolowych
Wybrane publikacje: 
 • T. Rębiś, M. Falkowski, M. Kryjewski, Ł. Popenda, Ł. Sobotta, S. Jurga, M.P. Marszall, J. Mielcarek, G. Milczarek, T. Gośliński; Single-walled carbon nanotube/sulfanyl porphyrazine hybrids deposited on glassy carbon electrode for sensitive determination of nitrites; Dyes Pigment 171 (2019) art. 107660
 • E. Wieczorek, D.T. Młynarczyk, M. Kucińska, J. Długaszewska, J. Piskorz, Ł. Popenda, W. Szczołko, S. Jurga, M. Murias, J. Mielcarek, T. Gośliński; Photophysical properties and photocytotoxicity of free and liposome-entrapped diazepinoporphyrazines on LNCaP cells under normoxic and hypoxic conditions; Eur. J. Med. Chem. 150 (2018) 64-73
 • D.T. Młynarczyk, S. Lijewski, M. Falkowski, J. Piskorz, W. Szczołko, Ł. Sobotta, M. Stolarska, Ł. Popenda, S. Jurga, K. Konopka, N. Düzgüneş, J. Mielcarek, T. Gośliński; Dendrimeric sulfanyl porphyrazines: synthesis, physico-chemical characterization, and biological activity for potential applications in photodynamic therapy. ChemPlusChem 81 (2016) 460-470
 • T. Rebis, S. Lijewski, J. Nowicka, Ł. Popenda, Ł. Sobotta, S. Jurga, J. Mielcarek, G. Milczarek, T. Gośliński; Electrochemical properties of metallated porphyrazines possessing isophthaloxybutylsulfanyl substituents: Application in the electrocatalytic oxidation of hydrazine; Electrochim. Acta 168 (2015) 216-224
 • M. Kucińska, P. Skupin-Mrugalska, W. Szczołko, Ł. Sobotta, M. Ściepura, E. Tykarska, M. Wierzchowski, A. Teubert, A. Fedoruk-Wyszomirska, E. Wyszko, M. Gdaniec, M. Kaczmarek, T. Gośliński, J. Mielcarek, M. Murias; Phthalocyanine derivatives possessing 2-(morpholin-4-yl)ethoxy groups as potential agents for photodynamic therapy; J. Med. Chem. 58 (2015) 2240-2255
 • M. Kryjewski, T. Gośliński, J. Mielcarek; Functionality stored in the structures of cyclodextrin-porphyrinoid systems; Coord. Chem. Rev. 300 (2015) 101-120
 • J. Piskorz, K. Konopka, N. Düzgüneş, Z. Gdaniec, J. Mielcarek, T. Gośliński; Diazepinoporphyrazines containing peripheral styryl substituents and their promising nanomolar photodynamic activity against oral cancer cells in liposomal formulations; ChemMedChem 9 (2014) 1775-1782
 • T. Goslinski, J. Piskorz, Fluorinated Porphyrinoids and their Biomedical Applications, J. Photochem. Photobiol. C 12 (2011) 304– 321
 • T. Goslinski, C. Zhong, M.J. Fuchter, C. Stern, A.J.P. White, A.G.M. Barrett, B.M. Hoffman; Porphyrazines as molecular scaffolds: Flexible syntheses of novel multimetallic complexes; Inorg. Chem. 45 (2006) 3686-3694
 • T. Goslinski, B. Golankiewicz, E. De Clercq, J. Balzarini; Synthesis and biological activity of strongly fluorescent tricyclic analogues of acyclovir and ganciclovir; J. Med. Chem. 45 (2002) 5052-5057
   

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2023 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.