Inżynierowany jedwab pajęczy: inteligentny biomateriał przyszłości. Część I. (Engineered spider silk: the intelligent biomaterial of the future. Part I)

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.