OFERTA PRACY W PROJEKCIE OPUS 18 DLA DOKTORANTA

17.11.2020
Praca badawcza będzie prowadzona w Centrum NanobioMedycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: - Synteza stałociałowych materiałów jonowych - Analiza własności wytworzonych materiałów z wykorzystaniem metod rentgenografii, Magnetycznego Rezonansu Jądrowego, mikroskopii i kalorymetrii - Udział w przygotowywaniu artykułów naukowych - Prezentacja wyników badań na konferencjach naukowych

Baterie wykorzystujące nieorganiczne, stałociałowe elektrolity zamiast łatwopalnych organicznych ciekłych elektrolitów stanowią niezwykle obiecujące rozwiązanie z punktu widzenia stabilności, wydajności i bezpieczeństwa. Niestety większość super-jonowych materiałów nieorganicznych wykazuje dyfuzję jonową na poziomie typowych ciał stałych. W konsekwencji, tylko niewielka liczba spośród tysięcy takich materiałów jest rozważana jako potencjalne elektrolity. Intrygujące jest to, że tych kilka materiałów wykazuje niezwykłą szybką dyfuzję i wysoką przewodność - wyższą o kilka rzędów wielkości w porównaniu do standardowych ciał stałych i porównywalną z dyfuzją jonową w ciekłych elektrolitach. Przyczyna tego efektu nie została do tej pory wyjaśniona. Wyjaśnienie mechanizmów dyfuzji jonowej wymaga unikalnych narzędzi eksperymentalnych i teoretycznych. Narzędziem takim jest relaksometria Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (MRJ) w połączeniu z komplementarnymi metodami MRJ: dyfuzjometrią i spektroskopią oraz spektroskopią dielektryczną. Analiza wyników eksperymentów relaksacji MRJ prowadzonych w funkcji pola magnetycznego dostarcza unikalnych informacji o mechanizmach ruchu jonów i charakterze procesów dyfuzji. Informacje takie nie są możliwe do uzyskania innymi metodami.


Więcej informacji w poniższym pliku:


 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2023 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.