Prof. dr hab. Marek Marciniak

Członek Rady CNBM

Przedstawiciele samodzielnych pracowników nauki w Radzie Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych

Kierownik Zakładu Hydrometrii Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych

+48 61 829 62 54
mmarc@amu.edu.pl

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2023 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.