Prof. dr hab. Edward Pospiech

Członek Rady CNBM
Kierownik Zakładu Surowców Zwierzęcych Instytutu Technologii Mięsa Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
+48 61 848 7260
pospiech@up.poznan.pl

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2023 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.