mgr Irfan Hanif

Stopień naukowy: 
Magister Nauki o Materiałach, Uniwersytet Anna, Indie
Licencjat z Nauk Fizycznych, New College, Indie
Tytuł pracy magisterskiej: Wzrost i charakterystyka nanoprętów ZnO na podłożu GaN produkowanych metodą MOCVD
+48 88 053 0769
irfhan@amu.edu.pl
Tytuł pracy: Nanokompozyty na bazie tlenków metali / Mxene do fotokatalitycznego rozszczepiania wody
Promotor: Prof. Igor Iatsunskyi
Zakład: Centrum NanoBioMedyczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania naukowe: 
  • Kompozyty ceramiczne
  • Konwersja i przechowanie energi
  • Nanotechnologia
  • Materiały strukturalne
  • Cienkie warstwy
Wybrane publikacje: 
  • H. Irfan, R. Ezhil Vizhi, Enhancement of maximum energy product in Ba0.5Sr0.5Fe12O19/Y3Fe5O12 nanocomposites synthesized by co-precipitation method, IOP Sci. Nano. 31, 404001 (2020), https://doi.org/10.1088/1361-6528/ab9260
  • H. Irfan, A.M. Shanmugharaj , Role of Mixed Inorganic Additives in Controlling the Dendrite Growth in Lithium Metal Anodes, ECS Trans.  107, 12357 (2022), https://doi.org/10.1149/10701.12357ecst
  • H. Irfan, A.M. Shanmugharaj , Organosilane based Artificial Solid Electrolyte Interface Layer for Stable Metallic Lithium Anode, Appl. Surf. Sci. 586, 152806 (2022), https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2022.152806    
 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.