dr Alicja Jorasz

Specjalista ds. Projektów
Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Politycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Absolwentka Podyplomowego Studium Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
+48 61 829 6704

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.