dr Alexander Tamashevski

Stopień naukowy: 
Doktor Biofizyki, Instytut Biofizyki i Inżynierii Komórkowej Państwowej Akademii Nauk, Białoruś, 2015
aletam@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Biosensory na bazie nanostruktur tlenków metali;
  • Studiowanie nad procesem biofunkcjonalizacji nanostruktur;
  • Formowanie intra i ekstra komórkowych reaktywnych form tlenu w komórkach ludzkich;
  • Studiowanie nad płynnością błon i  żywotnością komórek (proces apoptozy) w normalnych i patologicznych komórkach;
  • Studiowanie nad zjawiskiem oporności wielolekowej i aktywnocią białek w oporności wielolekowej;
Wybrane publikacje: 
  • Harmaza Y.M., Tamashevski A.V., Slobozhanina E.I. Determination of the Dynamics of Change in the Intracellular Pool of Zinc Ions in Human Erythrocytes Using a FluoZin-3 Fluorescent Probe // J. Appl. Spectrosc. 2021. vol. 87. p. 1094-1099. (doi: 10.1007/s10812-021-01114-6).
  • Tamashevski A.; Harmaza, Y.; Slobozhanina, E.; Viter, R.; Iatsunskyi, I. Photoluminescent Detection of Human T-Lymphoblastic Cells by ZnO Nanorods // Molecules. 2020. 25(14). 3168. (doi:10.3390/molecules25143168).
  • Tamashevski A., Harmaza Y., Viter R., Jevdokimovs D., Poplausks R., Slobozhanina E., Mikoliunaite L., Erts D., Ramanaviciene A., Ramanavicius A. Zinc oxide nanorod based immunosensing platform for the determination of human leukemic cells // Talanta. 2019, vol. 200, p. 378-386 (doi.org/10.1016/j.talanta.2019.03.064)
  • Harmaza Y., Tamashevski A., Slobozhanina E. The role of metallothioneins in maintenance of zinc homeostasis and redox state in erythrocytes of cardiologic patients with metabolic syndrome // JIOMICS, 2019, Isue.1, Vol. 260. p. 1-7. (doi:10.5584/jiomics.v9i1.260). 
  • Tamashevski A., Harmaza Y., Slobozhanina E., Svirnovski A. The transport activity of P-glycoprotein upon a change of the redox balance in lymphocytes of patients with chronic B-lymphocytic leukemia // Biophysics, 2016, vol. 61, №. 6, p. 971-978. (doi.org/10.1134/S0006350916060257)

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2023 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.