Prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz

Członek Rady Naukowej i Ra
Kierownik Zakładu Diagnostyki i Immunologii Nowotworów w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu
Kierownik Katedry Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
+48 61 885 0665
andrzej.mackiewicz@wco.pl
Zainteresowania naukowe: 
Głównym obszarem zainteresowań badawczych prof. A. Mackiewicza są biotechnologia medyczna, diagnostyka raka, immunologia, w szczególności bioinżynierowanie białka jedwabiu mogącego stanowić nośnik peptydów swoiście rozpoznających mikrośrodowisko guza. Zarządza programem Biotechnologii Medycznej na Wydziale Medycznym i jest regionalnym konsultantem w immunologii klinicznej. Prof. Mackiewicz powołał następujące firmy: firmę biotechnologiczną BioContract Sp z o.o. - spin-off Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, w której utworzono linię technologiczną przeznaczoną do aseptycznego wytwarzania produktów leczniczych opartych na komórkach somatycznych. Firma posiada zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktów leczniczych do badań klinicznych oraz certyfikat GMP (Dobrej Praktyki Wytwarzania); firmę biofarmaceutyczną AGIRx (Actve Gene Interventions Ltd.) zarejestrowaną wg prawa angielskiego i walijskiego w celu wdrożenia i komercjalizacji terapeutycznej genetycznie modyfikowanej szczepionki czerniakowej; firmę biofarmaceutyczną AGI Biopharmaceuticals Poland Sp z o.o. wdrażającą i komercjalizującą produkty medyczne zaawansowanej technologii, w tym opartych o technologie nanobiomedyczne. Jest autorem ponad 200 publikacji (135 indeksowanych w Pub Medzie). Łączny Impact Factor ponad 350, index h – 31, łączna liczba cytowań ponad 4000. Ponadto Profesor Andrzej Mackiewicz jest współautorem 7 książek, z tego 6 drukowanych w USA i Europie.
 
Wybrane publikacje: 
  • H. Dams-Kozlowska, A. Majer, P. Tomasiewicz, J. Lozinska, D. L. Kaplan, A. Mackiewicz. Purification and cytotoxicity of tag-free bioengineered spider silk proteins. Journal of Biomedical Materials Research 2013, 101(2), 456-464.
  • K. Kaźmierska, A. Florczak, K. Piekoś, A. Mackiewicz, H. Dams-Kozłowska, Engineered spider silk: the intelligent biomaterial of the future. Part II, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2011, 65, 389-396.
     

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.