Inżynierowany jedwab pajęczy: inteligentny biomateriał przyszłości. Część II. Engineered spider silk: the intelligent biomaterial of the future. Part II

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.