dr Anna Florczak

Tytuł pracy: Biodegradowalne jedwabne bionanokompozyty (SBC) do terapii celowanej i diagnostyki nowotworów
Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz / dr n. biol. Hanna Dams-Kozłowska

Publikacje

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.