Prof. dr hab. Bogusław Mróz

Członek Rady Naukowej
Kierownik Zakładu Fizyki Kryształów na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pełnomocnik Rektora ds. rozbudowy bazy akademickiej na Kampusie Morasko
+48 61 829 5204
bmroz@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
 • Eksperymentalna fizyka ciała stałego

 • Spektroskopia Brillouina

 • Multiferroiki

 • Dynamika powierzchni

 • Przejścia fazowe

 • Nanostruktury z pełną  przerwą energetyczną

Wybrane publikacje: 
 • B. Graczykowski, S. Mielcarek, T. Breczewski, M. L. No, J. San-Juan, B. Mroz, Martensitic phase transition in Cu–14%Al–4%Ni shape memory alloys studied by Brillouin Light scattering,  Smart Materials and Structures 2013, 22, 085027,
 • B. Graczykowski, S. Mielcarek, A. Trzaskowska, J. Sarkar, P. Hakonen, B. Mroz, Tuning of a hypersonic surface phononic band gap using a nanoscale two-dimensional lattice of pillars, Physical Review B 2012, 86, 085426.
 • B. Graczykowski, P. Biskupski, B. Mroz, S. Mielcarek, M. L. No, J. San Juan, Elastic properties of Cu-Al-Ni shape memory alloys studied by dynamic mechanical analysis, Smart Materials and Structures 2010, 20, 015010.
 • G. Quirion, W. Wu, O. Aktas, J. Rideout, M. J. Clouter, B. Mroz, Landau model for the elastic properties of ferroelastic  Rb4LiH3(SO4)4, Journal of Physics: Condensed Matter 2009, 21, 455901.
   

Publikacje

The electron-phonon interaction at deep Bi 2 Te3-semiconductor interfaces from Brillouin light scattering

Scientific Reports 7, 2017, 16449
M. Wiesner, A. Trzaskowska, B. Mróz, S. Charpentier, S. Wang, Y. Song, F. Lombardi, P. Lucignano, G. Benedek, D. Campi, M. Bernasconi, F. Guinea, A. Tagliacozzo

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.