Jesteś tutaj

Prof. dr hab. Bogusław Mróz

Członek Rady Naukowej

Kierownik Zakładu Fizyki Kryształów na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pełnomocnik Rektora ds. rozbudowy bazy akademickiej na Kampusie Morasko

+48 61 829 5204
bmroz@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
 • Eksperymentalna fizyka ciała stałego

 • Spektroskopia Brillouina

 • Multiferroiki

 • Dynamika powierzchni

 • Przejścia fazowe

 • Nanostruktury z pełną  przerwą energetyczną

Wybrane publikacje: 
 • B. Graczykowski, S. Mielcarek, T. Breczewski, M. L. No, J. San-Juan, B. Mroz, Martensitic phase transition in Cu–14%Al–4%Ni shape memory alloys studied by Brillouin Light scattering,  Smart Materials and Structures 2013, 22, 085027,
 • B. Graczykowski, S. Mielcarek, A. Trzaskowska, J. Sarkar, P. Hakonen, B. Mroz, Tuning of a hypersonic surface phononic band gap using a nanoscale two-dimensional lattice of pillars, Physical Review B 2012, 86, 085426.
 • B. Graczykowski, P. Biskupski, B. Mroz, S. Mielcarek, M. L. No, J. San Juan, Elastic properties of Cu-Al-Ni shape memory alloys studied by dynamic mechanical analysis, Smart Materials and Structures 2010, 20, 015010.
 • G. Quirion, W. Wu, O. Aktas, J. Rideout, M. J. Clouter, B. Mroz, Landau model for the elastic properties of ferroelastic  Rb4LiH3(SO4)4, Journal of Physics: Condensed Matter 2009, 21, 455901.
   

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2019 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.