Oferta pracy w projekcie Sonata Bis 6

28.02.2020
Celem projektu jest opracowanie liotropowych, ciekłokrystalicznych nanocząstek na bazie lipidów o złożonej, dwuciągłej strukturze kubicznej, tzw. kubosomów i wykorzystanie ich potencjału w biomedycynie, a w szczególności dla obrazowania optycznego i obrazowania za pomocą magnetycznego rezonansu jądrowego.

Doktorant będzie zaangażowany w badania z zakresu fizyki materii miękkiej nad układami samoorganizującymi. Zadaniem doktoranta będzie analiza struktury i właściwości fizykochemicznych układów ciekłokrystalicznych za pomocą metod fizykochemicznych. Badania będą prowadzone w interdyscyplinarnym zespole składającym się z chemików, biologów i fizyków z wykorzystaniem unikatowej aparatury badawczej jak transmisyjna mikroskopia elektronowa (krio, cieczowa) czy magnetyczny rezonans jądrowy.

Więcej szczegółów w poniższym pliku:
 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.