mgr Monika Szukowska

Stopień naukowy: 
Magister chemii, specjalność: chemia biologiczna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
+48 721 424 141
monszu1@amu.edu.pl
Tytuł pracy: Praca doktorska realizowana w ramach projektu: "Opracowanie nowoczesnych nanomateriałów dla potrójnej terapii raka wątrobokomórkowego".
Promotor: dr Radosław Mrówczyński
Zakład: Centrum NanoBioMedyczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania naukowe: 
  • Nanostrukturalne polimery koordynacyjne
  • Nanomedycyna, systemy dostarczania leków
  • Analiza związków organicznych na podstawie danych spektroskopowych
Wybrane publikacje: 
  • Pyta, K.; Janas, A.; Szukowska, M.; Pecyna, P.; Jaworska, M.; Gajecka, M.; Bartl, F.; Przybylski, P. Synthesis, Docking and Antibacterial Studies of More Potent Amine and Hydrazone Rifamycin Congeners than Rifampicin. Eur. J. Med. Chem. 2019, 96–104

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.