Lena Śniadała

Tytuł pracy magisterskiej: "Wytwarzanie i charakteryzacja pian stałych z tlenku grafenu"

lenasniadala@gmail.com
Promotor: prof. Stefan Jurga / Opiekun pracy: dr inż. Krzysztof Tadyszak
Zainteresowania naukowe: 
  • Fizyka medyczna
  • NMR, MRI

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2022 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.