Dry encapsulation of fluorescein in FAU type zeolite

Rok publikacji: 2016
Wydawca:  SUBMITTED to Microporous & Mesoporous Materials, 02.09.2015
S. Kowalak, M. Lukarska, A. Jankowska, J. Gapiński, S. Valable, C. Anfray, B. Menard, S. Mintova

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2022 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.