Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne (MCNBM)

Instytucja nadzorująca: 
Ośrodek Przetwarzania Informacji
Kierownik projektu: 
Prof. dr hab. Stefan Jurga
Budżet: 
113 862 000,00 PLN
Data rozpoczęcia: 
IV 2009
Czas trwania: 
IV 2009-III 2014
PO Infrastruktura i Środowisko, Działanie 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego

Cele projektu: Projekt zakładał wybudowanie i wyposażenie nowoczesnego Centrum  naukowo-dydaktycznego, prowadzącego interdyscyplinarne studia magisterskie i studia doktoranckie w obszarze nanonauki i nanotechnologii. W 2012 r. Centrum wnioskowało o wykonanie dodatkowych robót budowalnych i zyskało dodatkowe 2 752 000 PLN na: 

a) Zaprojektowanie i wybudowanie multimedialnej sali dydaktycznej dla 50 osób.
b) Zaprojektowanie i wybudowanie magazynków gazów laboratoryjnych i procesowych stosowanych w procesach wytwarzania układów cienkowarstwowych – nanostruktur oraz zagospodarowanie sąsiadującego terenu.

W ramach projektu sukcesywnie zamawiana jest także aparatura badawcza, wykonywane prace instalacyjne, prowadzone są szkolenia dla pracowników z obsługi aparatury pomiarowej.

http://cnbm.amu.edu.pl/MCNBM/
 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.