Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD) „The PhD Programme in nanoscience and nanotechnology”

Instytucja nadzorująca: 
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, Działanie 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki”
Budżet projektu: 
6 520 000,00 PLN
Termin realizacji: V 2010 - IV 2015

Cele projektu: W ramach projektu 20 doktorantów realizuje program naukowo-badawczy pod kierunkiem promotorów współpracujących z Centrum NanoBioMedycznym. W ramach studiów doktoranckich obowiązkowo każdy doktorant odbywa roczny staż w jednej z uczelni partnerskich projektu tj. Forschungszenter Jühlich (Germany); Freie Universität, Berlin (Germany); University of Cambridge (UK), TUFTS University (USA); The City College of New York (USA); University of Orleans (France); University of Rennes (France); London Kingston College (UK); University of Trieste (Italy); University of Vigo (Spain); Aalto University (Finland); Institute of Materials Science (IMS) of NCSR “Demokritos” (Greece); Carnegie Mellon University, Pittsburgh (USA); Foundation for Research & Technology - Hellas, Heraklion (Greece); Tsukuba Research Center for Interdisciplinary Materials Science (TIMS), Ibaraki (Japan); North-Carolina State University (USA)

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.