Elektrofizjologiczne badania aktywności korowej w widzeniu obuocznym ludzi

Pracownia Fizyki Widzenia i Neuronauki CNBM
projekt realizowany przez Pracownię Fizyki Widzenia i Optometrii Wydziału Fizyki UAM

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.