Pracownia Spektroskopii Wysokiej Zdolności Rozdzielczej NMR

Prowadzący: 


I. Wprowadzenie teoretyczne do spektroskopii NMR wysokiej zdolności rozdzielczej

 • Czas: ~4h
 • problemy związane z preparatyką próbek
 • praktyczne aspekty rejestracji widm NMR
 • the Field-frequency lock
 • Shimm system
 • konfiguracja oraz strojenie głowicy trójkanałowej
 • solvent suppression
 • najistotniejsze oddziaływania układu spinów oraz ich wpływ na postać widma
 • oddziaływanie dipolowe
 • anizotropia przesunięcia chemicznego
 • sprzężenie skalarne
 • wymiana spinowa
 • rejestracja widma jednowymiarowego 1H NMR oraz jego interpretacja. Zastosowanie alkoholu n-propanolu jako przykładowego układu.
 

II. Wprowadzenie do spektroskopii dwuwymiarowej NMR

 • Czas: ~3h
 • homojądrowa spektroskopia korelacyjna
 • COSY (COrrelation SpectrocopY)
 • DQFCOSY (Double Quantum Filtered COSY)
 • TOCSY (TOtal Correlation SpectroscopY)
 • rejestracja widma COSY 1H NMR oraz jego interpretacja. Zastosowanie alkoholu n-propanolu jako przykładowego układu
 

III. Wprowadzenie do spektroskopii wielowymiarowej NMR białek

 • Czas: ~3h
 • heterojądrowa spektroskopia HSQC (Heteronuclear Single Quantum Correlation)
 • rejestracja widma HSQC przykładowego białka oraz jego interpretacja.
 • Eksperyment NOESY (Nuclear Overhauser Effect SpectrocopY

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2022 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.