Pracownia Mikroskopii Elektronowej

Prowadzący: 


Wykorzystanie skaningowej mikroskopii elektronowej do oceny topografii metali, polimerów oraz materiałów porowatych

 

I. Podstawy bezpiecznej pracy w laboratorium mikroskopii elektronowej – BHP.

 • czas trwania:0.5 godziny
 

II.Podstawy fizyczne mikroskopii elektronowej, zaznajomienie się z budową oraz sposobem działania skaningowego mikroskopu elektronowego.

 • czas trwania: 0.5 godziny
 

III. Preparatyka próbek do skaningowego mikroskopu elektronowego

 • czas trwania: 2 godziny
 • przygotowanie powierzchni przeznaczonych do badania materiałów
 • napylanie – wybór napylanego metalu oraz grubości napylanej warstwy
 

IV. Obsługa mikroskopu

 • czas trwania: 1 godzina
 • umieszczanie preparatu w komorze pomiarowej
 • ustawianie parametrów pomiaru
 • wybór odpowiedniego powiększenia i sposoby ustawiania ostrości
 

V. Obserwacja mikroskopowa preparatów

 • czas trwania: 4 godziny
 • optymalizacja parametrów pracy mikroskopu skaningowego pod kątem badanych materiałów
 • wykorzystanie detektora elektronów wtórnych oraz wstecznie rozproszonych do rejestracji obrazu
 • ocena wpływu napięcia przyspieszającego oraz wielkości prądu na parametry obrazu
 • analiza morfometryczna uzyskiwanych obrazów
 • ocena wpływu sposobu przeprowadzania preparatyki na jakość obrazów
 

VI. Analiza składu chemicznego badanych preparatów za pomocą analizy EDS (Energy Dispersive Spectroscopy)

 • czas trwania: 2 godziny
 • analiza jakościowa oraz ilościowa
 • przeprowadzanie analizy statystycznej otrzymanych wyników
 • tworzenie map składu chemicznego materiałów

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2022 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.