Jesteś tutaj

Ogłoszenia


Archiwum

Celem projektu jest opracowanie liotropowych, ciekłokrystalicznych nanocząstek na bazie lipidów o złożonej, dwuciągłej strukturze kubicznej, tzw. kubosomów i wykorzystanie ich potencjału w biomedycynie, a w szczególności dla obrazowania optycznego i obrazowania za pomocą magnetycznego rezonansu jądrowego.

czytaj więcej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z partnerami, Instytutem Fizyki Molekularnej PAN oraz Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN, zgodnie z założeniami projektu oraz Umową Partnerską ogłasza nabór uzupełniający na: „Środowiskowe interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie nanotechnologii”

czytaj więcej

Poszukiwany Wykonawca do realizacji obliczeń metodą teorii funkcjonału gęstości (DFT) struktury oraz właściwości elektronowych i magnetycznych ultracienkich warstw tlenków, siarczków i azotków żelaza.

czytaj więcej

Poszukiwany Wykonawca do realizacji badań naukowych z zakresu preparatyki oraz charakteryzacji metodami skaningowej mikroskopii tunelowej (STM) i spektroskopii tunelowej (STS) w warunkach ultra-wysokiej próżni (UHV) ultracienkich warstw tlenków, siarczków i azotków żelaza na podłożu monokrystalicznym.

czytaj więcej

Staż będzie okazją do prowadzenia nowatorskich badań w zakresie dynamiki NMR na nowoczesnych spektrometrach umożliwiających pomiary: dyfuzji oraz mikroobrazowania MRI czy badań fazy skondensowanej jak również cieczy i roztworów, wyposażone w układy VT (Variable temperature) umożliwiające wykonywanie eksperymentów w szerokim zakresie temperatur. W ramach projektu stosowane będą również techniki uzupełniające (DSC, BDS itp.).

czytaj więcej

Oferta stypendium magisterskiego w projekcie "Multifunctional ultrathin Fe(x)O(y), Fe(x)S(y) and Fe(x)N(y) films with unique electronic, catalytic and magnetic properties". Projekt jest realizowany w ramach programu First TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i finansowany ze środków Unii Europejskiej.

czytaj więcej

Doktorant będzie zaangażowany w badania właściwości biologicznych, w tym analizę cytotoksyczności oraz wpływ na morfologię komórek i bioobrazowanie za pomocą mikroskopii konfokalnej.

czytaj więcej

Oferta pracy na stanowisku PostDoc w projekcie "Multifunctional ultrathin Fe(x)O(y), Fe(x)S(y) and Fe(x)N(y) films with unique electronic, catalytic and magnetic properties". Projekt jest realizowany w ramach programu First TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i finansowany ze środków Unii Europejskiej

czytaj więcej

Zgodnie z założeniami projektu oraz Umową Partnerską dotyczącą jego realizacji, ogłoszony zostaje nabór uzupełniający na środowiskowe studia doktoranckie realizowane i współfinansowane w ramach Projektu POWR.03.02.00-00-I032/16, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.2 Studia doktoranckie.

czytaj więcej

„Elektrochemiczne sterowanie chemicznym składem i strukturą materiałów GOF i kompozytów RGO-metal w celu zwiększenia ich zdolności sorpcyjnych wodoru”. Projekt jest realizowany w ramach programu OPUS 13 Narodowego Centrum Nauki.

czytaj więcej

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.

Developed by drupalninja.pl