Oferta pracy dla Chemika w projekcie NOR/SGS/GrooveNeuroTube/0321/2020-00

11.05.2022
Oferta pracy dla Chemika w projekcie NOR/SGS/GrooveNeuroTube/0321/2020-00 - „Multifunctional groove‐patterned tubes for increased regeneration of peripheral nervous system after injuries” (Akronim projektu: GrooveNeuroTube), kierownik projektu: dr Jagoda Litowczenko-Cybulska

Poszukiwany Wykonawca do realizacji badań i analiz fizyko-chemicznych dotyczących druku 3D rusztowań komórkowych a w szczególności analizy skuteczności sieciowania polimerów, ich stabilności (metodami Spektroskopii Ramana, FTIR) oraz badanie inkorporacji czynników bioaktywnych w rusztowania komórkowe i ich charakterystyka wraz z analizą wpływu na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne. Badania realizowane będą w ramach projektu NOR/SGS/GrooveNeuroTube/0321/2020-00 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 
Szczegóły w Bazie Konkurencyjności:
 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2022 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.