Oferta pracy 1 na stanowisku naukowo-technicznym w projekcie FNP First TEAM

05.11.2020
Celem projektu jest wytworzenie i zbadanie właściwości fizyko-chemicznych ultracienkich (1-2 warstwy atomowe) warstw tlenków, siarczków i azotków żelaza na podłożach monokrystalicznych.

Zadania:
 
  • Zapewnienie, poprzez dbanie o stan techniczny aparatury naukowo-badawczej, ciągłości pracy głównego laboratorium UHV, w którym wykonywane są pomiary LT-STM/STS, XPS, LEED oraz TPD;
  • Wytwarzanie ultracienkich warstw tlenków, siarczków i azotków żelaza na wspomnianej aparaturze;
  • Rejestrowanie, wraz z Kierownikiem projektu i Doktorantką, danych pomiarowych STM, XPS, LEED oraz TPD;
  • Opracowywanie wyników pomiarów w formie raportów.

Więcej informacji w poniższym pliku:
 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2022 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.