OFERTA PRACY W PROGRAMIE SONATA BIS 6 DLA DOKTORANTA

25.04.2017
Doktorant będzie zaangażowany w badania dotyczące możliwości wykorzystania układów bazujących na kubosomach w bioobrazowaniu za pomocą metod optycznych oraz rezonansu magnetycznego (MRI). Ponadto, doktorant będzie brał udział w pracach dotyczących określenia stopnia biokompatybilności wytworzonych systemów oraz lokalizacji wewnątrzkomórkowej za pomocą mikroskopii konfokalnej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej (również z użyciem unikatowego systemu do badań TEM w cieczach).

Do obowiązków doktoranta należeć będzie m.in.:
  • przeprowadzanie eksperymentów za pomocą mikroskopii konfokalnej oraz transmisyjnej mikroskopii elektronowej, badania obrazowania MRI, przeprowadzanie testów biokompatybilności,
  • analiza danych i przygotowanie wyników do publikacji,
  • prezentacja wyników badań na seminariach i konferencjach.
 
Badania będą prowadzone w interdyscyplinarnym zespole składającym się z fizyków, chemików i biologów na unikatowej aparaturze badawczej.

 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2022 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.