!!! NABÓR !!! STANOWISKA POST-DOKTORSKIE

16.09.2014
Centrum NanoBioMedyczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza nabór na stanowiska post-doktorskie z kierunku aplikacji nanotechnologicznych w biomedycynie.
Kandydaci pracować będą w laboratorium biologicznycm i chemicznym. Praca zorientowana będzie przy syntezach chemicznych, biofunkcjonalizacji i charakteryzacji magnetycznych (jak np. hematyt, magnetyt) i metalicznych (jak np. Au, Ag) nanocząstek. Kandydat powinien posiadać doświadczenie i osiągnięcia z zakresu:
- syntezy chemicznej magnetycznych i metalicznych nanocząstek;
- biofunkcjonalizacji otrzymanych struktur;
- fizycznej i biologicznej charakteryzacji magnetycznych i metalicznych nanostruktur;

Wymagania: doktorat z dziedziny nauk fizycznych lub biologicznych.
Aplikacja powinna zawierać: -CV; -kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich i doktoranckich; -list motywacyjny; -dodatkowe informacje o osiągnięciach naukowych, organizacyjnych; -referencje
Maksymalna długość trwania kontraktu: 13 miesięcy
Aplikacje należy wysyłać do 24 września 2014 roku do godziny 12:00 pod adres: cnbmadm@amu.edu.pl

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.