EUSMI

18.10.2017
HORIZON 2020 "European infrastructure for spectroscopy, scattering and imaging of soft mater"

Instytucja nadzorująca: FORSCHUNGSZENTRUM JULICH GMBH
Budżet: 9 929 470,50 EUR
Data rozpoczęcia: 01.05.2016
Czas trwania: 48 miesięcy
 
W ramach platformy EUSMI oferujemy otwarty dostęp do naszej infrastruktury Nuclear Magnetic Resonance w Centrum NanoBioMedycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. European Soft Matter Infrastructure Platform (EUSMI) jest koordynowany przez Forschungszentrum Juelich GmbH w Niemczech. Głównym celem EUSMI jest wspieranie i rozszerzanie interdyscyplinarnych badań w dziedzinie miękkiej materii.
Oferujemy dwa tryby dostępu: (1) usługa, w której użytkownik żąda pomiaru lub (2) dostęp, w którym użytkownik odwiedza instalację EUSMI, aby dowiedzieć się, jak przeprowadzić eksperyment. W przypadku trybu dostępu zwracamy koszty podróży i zakwaterowania.
Aby wziąć udział, prosimy o przesłanie oficjalnej propozycji i przesłanie jej za pośrednictwem strony internetowej EUSMI:
Wniosek powinien zostać napisany w zwięzłej formie. Po udanej ocenie panelu ekspertów przyznany zostanie dostęp do infrastruktury.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt za pomocą następującego adresu e-mail: cnbmadm@amu.edu.pl
 
Więcej informacji
http: /www.cnbm.amu.edu.pl/en

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2021 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.