Habilitacja Pana dra Igora Iatsunskiego

09.04.2019 08:20
W dniu 22.03.2019 Rada Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie podjęła uchwałę o nadaniu dr Igorowi Iatsunskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria materiałowa.

GRATULUJEMY SERDECZNIE I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW !!!

 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2021 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.