Dyfuzjometria Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

Prowadzący: 


I. Cel

 • Zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami magnetycznego rezonansu jądrowego (MRJ) stosowanymi do badań dynamiki translacyjnej molekuł, charakteryzacji ruchów translacyjnych, detekcji ograniczeń ruchu molekuł, wyznaczanie parametrów aktywacyjnych ruchów, wyznaczanie objętości swobodnych.
   

II. Zakres zagadnień do wyboru przez uczestników w trakcie 10 godzinowego kursu

 • Typy, klasyfikacja  i charakterystyka ruchów molekularnych w materii.  Metody detekcji, identyfikacji i parametry charakteryzujące ruch. Magnetyczny Rezonans Jądrowy – narzędzie do wykrywania i charakteryzacji ruchów molekularnych. Metody z gradientem pola magnetycznego B0 stosowane do pomiaru samodyfuzji. Metody z gradientem pola RF stosowane do pomiaru samodyfuzji. Sekwencje pomiarowe PGSE i PGSTE. Metody wyznaczania współczynników samodyfuzji z danych eksperymentalnych. Metody DOESY. Praktyka laboratoryjna przeprowadzania eksperymentów pomiaru współczynników samodyfuzji metodą MRJ.
   

III. Zadania szczegółowe

 • Reorientacje molekularne, ruchy rotacyjne, oscylacyjne, translacyjne.
 • Parametry charakteryzujące ruchy, energia aktywacji, gęstość spektralna, czas korelacji.
 • Procesy relaksacji magnetycznej a ruchy molekularne. Czasy relaksacji T1 i T2, współczynnik samodyfuzji.
 • Terminologia i elementy  MRJ. Sekwencje pomiarowe, sygnały i informacje, eksperyment T1, T2.
 • Pole jednorodne a gradient pola, wielkości charakteryzujące gradient pola magnetycznego, sposoby kalibracji gradientu pola, gradient pola magnetycznego w eksperymencie MRJ.
 • Eksperyment pomiaru współczynnika samodyfuzji metodą MRJ, sekwencje pomiarowe PGSE i PGSTE.
 • Metody wyznaczania współczynnika samodyfuzji, metody dyskretne i ciągłe.
 • Metody DOSY.
 • Praktyka laboratoryjna MRJ, budowa funkcjonalna spektrometru, proste sekwencje pomiarowe, rejestracja sygnałów MRJ w dziedzinie czasu i częstości.
 • Praktyka laboratoryjna MRJ, pomiar współczynnika samodyfuzji molekuł wody i gliceryny.
 

Treść kursu jak i  rozdział godzinowy mogą być modyfikowane przez uczestników w ramach podanych zagadnień.

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2022 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.