Prof. dr hab. Marek Marciniak

Członek Rady CNBM
Przedstawiciele samodzielnych pracowników nauki w Radzie Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
Kierownik Zakładu Hydrometrii Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
+48 61 829 62 54
mmarc@amu.edu.pl

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.