dr Weronika Andrzejewska

Stopień naukowy: 
Magister z zakresie biofizyki nanobiomedycznej, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
+48 61 829 5232
weronika.andrzejewska@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Terapia genowa
  • Układy transfekcyjne na bazie związków amfifilowych
  • Związki powierzchniowo czynne typu polimerycznego
  • Dynamika molekularna w układach biologicznych
  • Nanomateriały węglowe
Wybrane publikacje: 
  • Andrzejewska W., Wilkowska M., Peplińska B., Skrzypczak A., Kozak M. Structural characterization of transfection nanosystems based on tricationic surfactants and short double stranded oligonucleotides. Biochem. Biophys. Res. Commun., 2019, Oct 22;518(4):706-711. 
  • Andrzejewska W., Wilkowska M., Skrzypczak A., Kozak M. Ammonium Gemini Surfactants Form Complexes with Model Oligomers of siRNA and dsDNA. Int. J. Mol. Sci. 2019, 20(22), 5546.
  • Andrzejewska W., Pietralik Z., Skupin M., and Kozak M. Structural studies of the formation of lipoplexes between siRNA and selected bis-imidazolium gemini surfactants. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2016, Oct, 1;146:598-606.
  • Andrzejewska W., Wilkowska M.,  Chrabąszczewska M., and Kozak M. The study of complexation between dicationic surfactants and the DNA duplex using structural and spectroscopic methods RSC Adv., 2017,7, 26006-26018.
  • Pietralik Z., Krzysztoń R., Kida W., Andrzejewska W. and Kozak M. Structure and conformational dynamics of DMPC/dicationic surfactant and DMPC/dicationic surfactant/DNA systems Int J of Mol Sci, 2013, 14(4), 7642-7659.

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2022 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.