dr Jarosław Mazuryk

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Fizycznych w dziedzinie Biofizyki, Zakład Biofizyki Molekularnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015
Tytuł pracy: Preparation and in vitro characteristics of rapamycin-loaded solid lipid nanoparticles for medical application
Promotor: Prof. Adam Patkowski / Kopromotor: Prof. Carla Emiliani
Zakład: Zakład Biofizyki Molekularnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania naukowe: 
  • Synteza i medyczne zastosowanie nanomateriałów i systemów dostarczania leków
  • Badania oddziaływań międzycząsteczkowych za pomocą technik pojedyńczych cząsteczek i komórek
  • Neurogeneza, neuroregeneracja oraz nowe terapie chorób neurodegeneracyjnych
 

Publikacje

Rapamycin-loaded solid lipid nanoparticles: morphology and the impact of the drug loading on the lipid polymorphs

Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2016, 502, 54–65
J. Mazuryk, , A. Polchi, J. Gapiński, S. Giovagnoli, A. Magini, C. Emiliani, J. Kohlbrecher, A. Patkowski

Capturing reaction paths and intermediates in Cre-loxP recombination using single-molecule fluorescence

Proceedings of the National Academy of Sciences, 2012, 109(51):20871-6
J. Pinkney, P. Zawadzki, J. Mazuryk, D. Sheratt, A. Kapanidis

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.