Widzialna ręka - UAM

31.03.2020 09:41
W odpowiedzi na prośbę Pani Prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej, Prorektor ds. studenckich UAM, w ramach akcji "Widzialna ręka - UAM” Centrum NanoBioMedyczne Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu przekazało środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji Oddziałowi Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7-19

Centrum przekazując m.in. rękawiczki nitrylowe, okulary ochronne, przyłbice, maseczki z filtrem HEPA i środki dezynfekujące, ma nadzieją, że choć w niewielkim stopniu przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa pracowników szpitala.

Centrum NanoBioMedyczne pragnie  złożyć wszystkim pracownikom służby zdrowia wyrazy uznania i wdzięczności za pełną poświęcenia służbę na rzecz drugiego człowieka w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2.
 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.