PO WER "Środowiskowe interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie nanotechnologii"

Instytucja nadzorująca: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Budżet: 
2 475 777,50 PLN
Data rozpoczęcia: 
I 2018
Czas trwania: 
48 miesięcy
Numer umowy: 
PO Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.2 Studia doktoranckie, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Cele projektu: w ramach projektu 20 doktorantów pod kierunkiem profesorów współpracujących z CNBM będzie realizowało interdyscyplinarny program naukowy w zakresie nanotechnologii. Projekt finansuje przede wszystkim wyjazdy na zagraniczne staże oraz udziały w konferencjach i szkoleniach.

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.