PO WER "Środowiskowe interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie nanotechnologii"

Instytucja nadzorująca: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Budżet: 
2 475 777,50 PLN
Data rozpoczęcia: 
I 2018
Czas trwania: 
48 miesięcy
Numer umowy: 
POWR.03.02.00-00-I032/16, PO Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.2 Studia doktoranckie, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Celem projektu jest utworzenie i realizacja nowego interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich w zakresie nanotechnologii. Studia obejmą pełen cykl kształcenia. Nowy program studiów jest realizowany przez UAMw Partnerstwie z Instytutem Fizyki Molekularnej PAN oraz Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN.
W ramach projektu 20 doktorantów pod kierunkiem profesorów współpracujących z CNBM realizuje interdyscyplinarny program naukowy w zakresie nanotechnologii. Projekt finansuje przede wszystkim wyjazdy na zagraniczne staże oraz udziały w konferencjach i szkoleniach.
 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2022 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.