MINIATURA 1 "Optymalizacja syntezy oraz procesu separacji wielkości jednościennych nanorurek węglowych"

Instytucja nadzorująca: 
Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: 
dr inż. Barbara M. Maciejewska
Budżet: 
13 750,00 PLN
Data rozpoczęcia: 
12.2017
Czas trwania: 
12 miesięcy

Celem projektu jest badanie wpływu typu katalizatora oraz źródła węgla na jakość syntetyzowanych metodą Chemicznego Osadzania z Fazy Gazowej – CVD (eng. Chemical Vapour Deposition) jednościennych nanorurek węglowych (JNW) oraz ich efektywne przeprowadzenie do roztworów wodnych. Projekt zakłada syntezę JNW o niskiej zawartości zanieczyszczeń oraz próbę przeprowadzenia nanoukładów do roztworów wodnych. Otrzymane JNW zawieszone w roztworze wodnym w obecności biokompatybilnych molekuł zostaną następnie podzielone na frakcje. Dzięki temu możliwe będzie wyodrębnienie JNW o zdefiniowanych właściwościach fizykochemicznych tj. wykazujących cechy odpowiadające nanomateriałom półprzewodnikowym i metalicznym. Jest to szczególnie interesujące w kontekście zastosowania tych układów w biomedycynie, gdzie właściwości te będą znacząco wpływać na charakter oddziaływania JNW ze środowiskiem zewnętrznym.
 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.