Pracownia Spektroskopii Wysokiej Zdolności Rozdzielczej NMR II

Prowadzący: 


I. Wprowadzenie teoretyczne do spektroskopii NMR wysokiej zdolności rozdzielczej

 • Czas: ~3h
 • najistotniejsze oddziaływania układu spinów oraz ich wpływ na postać widma
 • anizotropia przesunięcia chemicznego
 • sprzężenie skalarne
 • oddziaływanie dipolowe
 • wymiana spinowa
 • rejestracja widma jednowymiarowego 1H NMR oraz jego interpretacja. Zastosowanie alkoholu n-propanolu jako przykładowego układu. 
 

II. Wprowadzenie do spektroskopii dwuwymiarowej NMR

 • Czas: ~5h
 • homojądrowa spektroskopia korelacyjna
 • COSY (COrrelation SpectrocopY), DQFCOSY (Double Quantum Filtered COSY)
 • TOCSY (TOtal Correlation SpectroscopY)
 • NOESY (Nuclear Overhauser Effect SpectrocopY)
 • heterojądrowa spektroskopia korelacyjna
 • HSQC (Heteronuclear Single Quantum Correlation)
 • HMBC (Heteronuclear Multiple Bond Correlation)
 • rejestracja widm 1H -1H COSY, 1H-13C HSQC NMR adenozyny oraz ich interpretacja.
 •  analiza widm 2D NMR wybranych nukleozydów - ćwiczenia.
 

III. Wykorzystanie spektroskopii NMR w badaniach strukturalnych kwasów nukleinowych i białek – wprowadzenie

 • Czas: ~2h

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2022 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.