Pracownia Neuronauki


I. Podstawy neurologii z neuroanatomią

  • czas: 120h
  • prezentacja i omówienie zasad działania EEG, przeprowadzenie badania EEG
  • prezentacja i omówienie zasad działania przezczaszkowej stymulacji prądem stałym (tDCS) oraz przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS)
 

II. Badanie refrakcji podstawowe

  • czas: 45h
 

III. Badanie refrakcji rozszerzone

  • czas: 45h
 

IV. Widzenie obuoczne

  • czas: 45h
 

V. Metody diagnostyczne optometrii klinicznej

  • czas: 45h
 

VI. Badanie optometryczne

  • czas: 30h
 

VII. Aplikacja soczewek kontaktowych

  • czas: 120h

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2022 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.