Pracownia Mikroskopii Skaningowej

Prowadzący: 

 

Wprowadzenie do technik analizy powierzchni w warunkach ultra-wysokiej próżni (Ultra-High Vacuum – UHV) na przykładzie próbki Si (111)

 

I. Ogólne omówienie układu Multiprobe Surface Science System produkcji Omicron NanoTechnology

 • czas: 2h
 • budowa i elementy składowe układu
 • zasady uzyskiwania i podtrzymywania ultra-wysokiej próżni
 • techniki preparatyki próbek – nanoszenie warstw, trawienie jonowe, obróbka
 • termiczna oraz wiązkami atomowymi tlenu i wodoru
 • techniki badawcze – STM/S (Scanning Tunneling Microscopy/Spectroscopy),
 • AFM (Atomic Force Microscopy), XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy),
 • UPS (Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy), AES (Auger Electron Spectroscopy)
 

II. Przygotowanie próbki Si (111) do badań w warunkach UHV

 • czas: 2h
 • prezentacja układu transferu próbek – przygotowanie próbki do wygrzewania
 • wygrzewanie Si (111) w celu oczyszczenia powierzchni i utworzenia rekonstrukcji  powierzchniowej – tzw. „flashing”
 

III. Pomiar XPS (szacowany czas: 2h)

 • czas: 2h
 • omówienie i prezentacja metody
 • widma Si (111) przy użyciu różnych źródeł promieniowania X
 

 IV. Pomiar STM/S

 • czas: 4h
 • omówienie i prezentacja metody
 • topografia powierzchni Si (111) z rozdzielczością atomową – rekonstrukcja 7x7
 • charakterystyki I-V przy użyciu STS
 • obrazowanie CITS (Current Imaging Tunneling Spectroscopy)

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2022 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.