OFERTA PRACY W PROJEKCIE OPUS 16 DLA DOKTORANTA

29.10.2019
Opracowanie nowoczesnych nanomateriałów dla potrójnej terapii raka wątrobokomórkowego.

Celem projektu jest synteza nowej nanoplatformy opartej i jej zastosowanie w terapii przeciwnowotworowej raka watrobokomórkowego oraz zbadanie mechanizmów molekularnych internalizacji otrzymanych nanomateriałów. Jednym z kolejnych celów projektu będzie zbadanie toksyczności nanostruktur in vitro na liniach 3D oraz in vivo. Badania będą prowadzone w zespole składającym się z chemików, biologów, fizyków toksykologów przy zastosowaniu nowoczesnych metod badawczych i unikatowej infrastruktury Centrum NanoBioMedycznego oraz przy współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu.

Więcej informacji dostępnych jest w poniższym pliku:
 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2019 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.