Prof. dr hab. Alina Dudkowiak

Członek Rady CNBM
Prodziekan ds. Nauki Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej
+48 61 665 3181
alina.dudkowiak@put.poznan.pl

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.