Michał Kopa

Tytuł pracy magisterskiej: Mechanizm mutagenezy indukowany przez podwyższony poziom białek naprawczych

Promotor: dr Paweł Zawadzki

kopa1992@gmail.com
Zainteresowania naukowe: 
  • Naprawa DNA
  • Inżynieria komórkowa

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2022 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.