Rozwój środowiskowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie nanotechnologii-elektroniki i fotowoltaiki w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu i na Wydziale Fizyki UAM

Instytucja nadzorująca: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Budżet: 
6 628 814,40 PLN
Data rozpoczęcia: 
I 2013
Czas trwania: 
24 miesiące


W ramach projektu 12 doktorantów realizuje eksperymentalne prace doktorskie  w obszarze nanotechnologii- elektroniki i fotowoltaiki w laboratoriach CNBM. Ponadto 6 młodych doktorów typu post-doc realizuje projekty badawcze w CNBM. Studia doktoranckie są prowadzone wspólnie przez 3 jednostki: CNBM, IFM PAN w Poznaniu, Wydział Fizyki UAM
 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.