Interdyscyplinarne studia doktoranckie

Instytucja nadzorująca: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Interdyscyplinarne Studia doktoranckie w ramach projektu Zintegrowany program wspierający rozwój Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie nauk fizycznych: "Proinnowacyjne kształcenie, kompetentna kadra, absolwenci przyszłości
PO Kapitał Ludzki, Podziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Budżet studiów doktoranckich: 2 339 484,90 PLN
Termin realizacji: VII 2009-XI 2014

Cele projektu: w ramach projektu 10 doktorantów pod kierunkiem profesorów współpracujących z CNBM realizuje interdyscyplinarny program naukowy w zakresie nanonauki i nanotechnologii. Projekt finansuje zarówno stypendia naukowe dla doktorantów, jak i wyjazdy na zagraniczne staże, udziały w konferencjach, szkoleniach, zakup podręczników oraz odczynników

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.